Hvorfor er lønsikring vigtigt hvis du bliver syg?

loensikring-koebstaedernes-forsikring-familie

Ved at have en lønsikring kan man sikre sig næsten sin normale månedsløn, hvis man skulle gå hen at blive ledig.

Det vil sige, at man hver måned betaler til denne lønsikring ved siden af sin a-kasse, men til gengæld har man en meget større udbetaling i tilfælde af, at man pludselig bliver ledig, og står uden job og indkomst. Et af de store spørgsmål er hvor meget man skal tjene for at få lønsikring.

Find den rigtige lønsikring for dig

Det er værd at undersøge de forskellige krav og begrænsninger der gælder, ved de forskellige forsikringsselskabers lønsikring. Det kan eksempelvis være forskelligt, hvor lang tid lønsikringer hos de forskellige selskaber dækker når du bliver ledig. Dækningstiden kan spænde helt fra 4 til 36 måneder. Der kan også være forskelle på, hvor meget lønsikringen koster og dækker, og det er dermed relevant, at finde den, som passer bedst til din situation. Herudover, har mange forsikringsselskaber også en karensperiode. Det er et krav om at du skal have været ledig i en bestemt periode, førend du kan få din lønsikring udbetalt. Karensperioden ligger ofte på en måned.

Hvordan får man lønsikring?

For at få lønsikring udbetalt ved arbejdsløshed, skal du betale til lønsikring i din a-kasse. Hvis du tegner en lønsikring i din a-kasse får du helt automatisk udbetalt den ekstra ydelse, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Som regel får man udbetalt mellem 80 og 90 % af sin bruttoløn, når man har tegnet en lønsikring. Det vil sige, at du får udbetalt en ekstra ydelse udover den almindelige dagpengesats.

Lønsikring ved egen opsigelse er ikke en mulighed hos de fleste a-kasser. Som regel sækker en lønsikring ikke, hvis du selv siger op, fordi du for eksempel starter et nyt job, egen virksomhed eller måske starter på en ny uddannelse. Det er også muligt at få lønsikring uden a-kasse, men det er ikke alle a-kasser, der tilbyder dette.

Hvad er reglerne for lønsikring ved egen opsigelse?

Som udgangspunkt dækker din lønsikring kun, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs og altså ikke ved egen opsigelse. Derfor vil du heller ikke være dækket, hvis du opsiger din stilling, mens du er sygemeldt.

Hvad er reglerne, hvis man bliver syg, mens man er arbejdsløs?

Nogle lønsikringer, bl.a. Købstædernes, dækker også, hvis du bliver syg eller kommer til skade, mens du er arbejdsløs. I det tilfælde vil du gå fra dagpenge til sygedagpenge, men fortsat få udbetalt din Lønsikring oveni.